Friday, 09/12/2022 - 21:53|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
27/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 31/05/2022
44/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc hành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 31/05/2022
01/HD-PGDĐT Hướng dẫn xây dựng môi trường văn hóa trong trường học ngành GD&ĐT Quốc Oai giai đoạn 2022-2025 31/05/2022
162/PGD&ĐT công văn ủng hộ Quỹ nhân đạo năm 2022 31/05/2022
141/PGDĐT-TH Thông báo về kết quả khảo sát chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 năm học 2021-2022 31/05/2022
38/QĐ-PGD&ĐT Quyết định về việc chứng nhận học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 18, năm 2022 31/05/2022
136/PGDĐT Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 và Chương trình "Tháng nói không với nhựa dùng một lần" 31/05/2022
135/PGDĐT Tuyên truyền cuộc thi "Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn" 31/05/2022
134/PGDĐT Công văn tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng, chống TNTT và tổ chức các hoạt động tham quan ngoại khóa 31/05/2022
133/PGD&ĐT Nộp đề tài SKKN năm học 2021-2022 31/05/2022
132/PGD&ĐT-TH Công văn tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II năm học 2021-2022 31/05/2022
24/KH-PGDĐT Kế hoạch đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn ghề nghiệp giáo viên năm học 2021-2022 31/05/2022
130/PGD&ĐT công văn về vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ và quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng chính phủ 31/05/2022
36/QĐ-PGDĐT quyết định về việc thành lập hội đồng kiểm tra, nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 cuối năm học 2021-2022 31/05/2022
25/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm bài khảo sát chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022 31/05/2022
22/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi khảo sát chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022 31/05/2022
128/PGDĐT Công văn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022 31/05/2022
126/PGDĐT-TCCB Công văn triển khai, xếp loại viên chức, lao động hợp đồng các CSGD công lập năm học 2021-2022 31/05/2022
23/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và Cuộc thi giới thiệu sách trực truyến năm 2022 04/05/2022
10/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập BGK thẩm định các điều kiện cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở cấp tiểu học năm học 2021-2022 28/03/2022
74/PGD&ĐT Tuyên truyền giáo dục phòng, chống HIV/AIDS ngành GDĐT năm 2022 25/03/2022
75/PGDĐT Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 25/03/2022
10/KH-PGDĐ-TH Tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 18 năm 2022 17/02/2022
16/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai 17/03/2022
Tin đọc nhiều
Liên kết website