Friday, 09/12/2022 - 22:58|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20A/KH-THTT Kế hoạch tổ chức sân chơi VioEdu năm học 2022-2023 17/10/2022
Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2022-2023 17/10/2022
22/KH-THTT Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong trường học 17/10/2022
09/KH-THTT Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh năm học 2021-2022 29/04/2022
247/PGDĐT-TH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp tiểu học 01/09/2021
249/GD&ĐT Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19 02/09/2021
08/CĐ-UBND Công điện Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Quốc Oai 25/05/2021
161/PGDĐT-TH Duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 25/05/2021
43/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 03/11/2020
19/KH-GD&ĐT Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mua bán người trong các trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai 25/05/2021
1757/SGDĐT-GDPT Tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ trường học hạnh phúc" 21/05/2021
173/KH-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 20/05/2021
159/PGD&ĐT Báo cáo tổng kết chương trình đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 20/05/2021
2852/QĐ-UBND Quyết định thành lập HĐ khoa học chấm SKKN ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2020-2021 18/05/2021
2005/BGDĐT-GDPT Góp ý hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học 18/05/2021
18/KH-GD&ĐT Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quốc Oai 17/05/2021
2850/QĐ-UBND Mỏ lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 huyện Quốc Oai năm 2021 18/05/2021
1348/UBND-VHTT Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid 19 19/05/2021
1429/TB-UBND Thong báo kết quả đánh giá CB-CCVC-NLĐ tháng 4 năm 2021 19/05/2021
158/PGD&ĐT Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND 19/05/2021
168/TC-KH Phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của các điểm trường không sử dụng 18/05/2021
156/PGD&ĐT-TCCB Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 15/05/2021
1665/SGDĐT-VP Triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021 15/05/2021
154/PGDĐT Hướng dẫn sử dụng SGK lớp 2 theo danh mục được UBNd Thành phố Hà Nội phê duyệt 14/05/2021
Tin đọc nhiều
Liên kết website