Friday, 09/12/2022 - 22:06|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

Kế hoạch Khảo sát chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Khảo sát chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 247/PGD&ĐT ngày 01/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp tiểu học,

Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường Tiểu học Thạch Thán năm học 2021-2022.

Trường TH Thạch Thán xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng giáo dục học sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Mục đích
 • Nhằm đánh giá đúng chất lượng dạy học của các lớp theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh, qua đó thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
 • Giúp cho nhà trường xác định đúng chất lượng giáo dục, trên cơ sở đó có định hướng đúng trong việc đầu tư các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
 1. Yêu cầu
 • Khảo sát chất lượng môn học được thực hiện đảm bảo công khai, khách quan, đánh giá chính xác kết quả bài làm của học sinh.
 • Kết quả khảo sát là một trong các căn cứ để đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học và là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua các lớp.
 • Việc tổ chức khảo sát được thực hiện nghiêm túc, nhẹ nhàng, không gây áp lực, căng thẳng đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Đối tượng, số lượng khảo sát
 • Đối tượng khảo sát là học sinh đang học tại trường tiểu học Thạch Thán năm học 2021-2022.
 • Số lượng khảo sát từ 20% đến 30% số học sinh của 01 lớp, được nhà trường lựa chọn ngẫu nhiên.
 1.  Nội dung khảo sát
 • Khảo sát 02 môn Toán và Tiếng Việt, nội dung kiến thức theo chương trình của Bộ GDĐT quy định tính đến thời điểm khảo sát.
 • Cấu trúc đề khảo sát bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
 1. Hình thức khảo sát
 • Khảo sát tất cả các lớp trong nhà trường năm học 2021-2022.
 • Nhà trường thành lập Hội đồng khảo sát theo nguyên tắc đổi chéo toàn bộ thành viên Ban chấm để đảm bảo giáo viên không chấm điểm khảo sát đối tượng học sinh của lớp mình; tổ chức chấm bài khảo sát tập trung tại Phòng Hội đồng nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp coi thi khảo sát các lớp và giám sát chấm thi.
 1. Thời gian
 • Thông báo đối tượng học sinh khảo sát: Trước một ngày khảo sát.
 • Ngày khảo sát: Từ ngày 5/5 đến ngày 9/5/2022.
 • Thời gian làm bài:

+ Môn Toán: 40 phút

+ Môn Tiếng Việt: 60 phút

 1. Địa điểm
 • Địa điểm coi khảo sát: Tại trường TH Thạch Thán
 • Địa điểm chấm bài khảo sát: Tại văn phòng nhà trường
 1. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
 1.  Nhà trường
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh; dự trù kinh phí tổ chức khảo sát; ban hành các quyết định ra đề, hội đồng coi, chấm khảo sát,...
 • Thông báo danh sách học sinh tham gia khảo sát; tổng hợp kết quả khảo sát; tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo sát chất lượng giáo dục.
 1.  Giáo viên chủ nhiệm
 • Triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng giáo dục tới toàn thể học sinh, phụ huynh trong nhà trường.
 • Trước 01 ngày khảo sát, Hiệu trưởng nhà trường thông tin đầy đủ đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh danh sách học sinh thuộc diện khảo sát.
 • Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, bố trí phòng khảo sát theo quy định, mỗi học sinh ngồi 1 bàn.
 • Chủ động công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Hội đồng coi trong ngày khảo sát.

Nhận được Kế hoạch này, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- TTCM;

- GVCN   

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 785
Năm 2022 : 22.702