Friday, 09/12/2022 - 23:00|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

Kế hoạch Tổ chức thực hiện bù chương trình năm học do nghỉ hè sớm để phòng, chống dịch Covid-19

PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI

TRƯỜNG TH THẠCH THÁN

Số:    /KH-THTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Thán, ngày 15 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện bù chương trình năm học do nghỉ hè sớm để phòng, chống dịch Covid-19

Năm học 2020-2021

 

Thực hiện thông báo số 1638/TB-SGDĐTngày 13/5//2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 1665/SGD ĐT-VP ngày 15/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà  nội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 156/PGD&ĐT-TCCB ngày 15/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục của trường Tiểu học Thạch Thán cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, trường Tiểu học Thạch Thán xây dựng kế hoạch dạy bù do nghỉ hè sớm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

         - Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra định kỳ các môn học.

         - Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các môn học còn lại và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm đầy đủ cho 100% số lớp, số học sinh nhà trường.

- Hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2, tổng kết năm học.

2. Yêu cầu

          - Rà soát các nội dung dạy học trong quá trình dạy trên internet để ôn tập kiến thức cho HS.

- Công tác kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm cần đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, vì sự tiến bộ của học sinh, phản ánh đúng chất lượng học sinh.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

2.1. Trước khi học sinh đến trường

- Lên kế hoạch dạy bù do nghỉ hè sớm vì dịch bệnh Covid-19.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC: Chuẩn bị một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19: tổng 20 chiếc nhiệt kế điện tử, 750 chiếc khẩu trang, 10 vòi nước sạch trong nhà vệ sinh, 27 vòi nước sạch ngoài trời, 10kg CloraminB, 40 lít sát khuẩn khô, 65 chai dung dịch rửa tay và 50 bánh xà phòng.

- Họp Hội đồng sư phạm để triển khai nội dung công việc trước và khi học sinh trở lại trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, lau trùi khử khuẩn xung quanh trường học, lau sạch các vật dụng thường xuyên cầm nắm, nhà vệ sinh, các phòng học, chức năng, đồ dùng dạy học và học liệu được sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

GVCN rà soát những đối tượng học sinh không tham gia học qua internet, hoặc tham gia nhưng không đảm bảo, tổ chức thành lớp theo khối để dạy trực tuyến và ra đề hướng dẫn ôn tập. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có học sinh không được học hoàn thành chương trình các môn học theo quy định.

-Thông báo tới phụ huynh kế hoạch dạy học bù khi học sinh quay trở lại trường.

- Ra đề và duyệt đề kiểm tra định kỳ cuối năm.

- Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại CBCCVC cuối năm học.

- Tổ chức đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.

- Tự kiểm tra thư viện trường học.

- Thu nộp SKKN, hồ sơ thi đua về PGD&ĐT và ban thi đua.

2.1. Tổ chức dạy và học khi học sinh đến trường

a) Tổ chức lớp học

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với tất cả các khối lớp.

- Công tác bán trú: Nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh ăn bán trú.

b) Thực hiện nội dung dạy học

- Thực hiện dạy chương trình tuần 35, ôn tập củng cố kiến thức các môn học để

- Dành thời lượng của những nội dung cắt giảm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT để tăng cường cho môn học khác, trang bị cho học sinh nội dung cốt lõi của môn học, đảm bảo chất lượng dạy học. Những môn học đã hết chương trình và các môn HĐTT, HĐ giáo dục khác ở buổi 2 thì dành cho ôn tập củng cố Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức dạy học đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung kế hoạch năm học đã xây dựng, không bỏ nội dung học tập của học sinh (trừ những nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT). Thiết lập hồ sơ hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức dạy học, giáo dục học sinh làm minh chứng (bao gồm các hoạt động quản lý, dạy học trên truyền hình và qua internet).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các môn còn lại.

- Thực hiện nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm.

- Hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại của năm học

- Tổ chức tổng kết năm học.   

* Kế hoạch chi tiết tuần 35, 36:

Tuần

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

35

- Thực hiện đón học sinh trở lại trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn.

- Củng cố, duy trì, ổn định nề nếp dạy học.

- Thực hiện nốt chương trình tuần 35.

- Tăng cường ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho HS.

- Tổ chức kiểm tra cuối năm kết hợp với bàn giao chất lượng học sinh, đánh giá xếp loại, khen thưởng học sinh cuối năm học.

- Tiếp tục vận động, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Phối hợp cùng liên đội làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.

- CB, GV, NV

 

 

- GV

 

-BGH, GV

 

-TPT, y tế

 

-TPT, y tế

 

36

-Triển khai kế hoạch Hội thi thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2021 chủ đề: “Hành trình theo dấu chân Bác”

- Kết hợp cùng Liên đội, y tế học đường tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè.

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội, lao động vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức công nhận và trao giấy chứng nhận rèn luyện đội viên và dự bị đội viên.

- Hoàn thiện các báo cáo cuối năm.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn, hồ sơ xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Tổng kết năm học, phát thưởng cho HS và tổ chức lễ ra trường cho học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

-TPT

 

 

-Đoàn viên, TPT

 

 

-BGH, GV, NV

-BGH

 

-BGH, GV

 

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Ban gián hiệu

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng nội dung các chủ đề, tiết dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến;

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch dạy học và học liệu được tổ chức dạy học;

- Động viên, giám sát việc giáo viên thực hiện dạy bù chương trình kiến thức cho học sinh, đảm bảo thực chất, tránh hình thức.

- Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc tổ chức dạy học qua Internet;

- Tiếp tục rà soát bộ đề thi các môn học, sẵn sàng in ấn, bảo mật và tổ chức kiểm tra khi điều kiện cho phép.

1.2.Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện soạn, giảng đầy đủ, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục đảm bảo chất lượng hiệu quả;

- Phê duyệt LBG của các thành viên trong tổ và Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học của các lớp trong tổ;

- Phản ánh kịp thời những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong khi thực hiện các nhiệm vụ;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch giảng dạy của tổ, nội dung bài dạy, lịch dạy và chất lượng dạy học;

1.3. Đối với giáo viên

- Lên lịch báo giảng theo quy định. Tổ chức soạn giảng đầy đủ, thực hiện giảng dạy, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục nghiêm túc đạt hiệu quả cao;

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học tập với cán bộ tổ trưởng chuyên môn của tổ để thống nhất phương pháp giáo dục học sinh.

1.4. Đối với phụ huynh học sinh

- Đưa đón học sinh đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho con em;

2. Chế độ báo cáo

- Ban giám hiệu tổng hợp báo cáo hàng ngày, Hiệu trưởng báo cáo trực tiếp về PBG&ĐT khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

- Tổ trưởng chuyên môn: Tổng hợp tình hình dạy và học hàng ngày của các giáo viên và báo cáo về BGH.

- Giáo viên giảng dạy: Báo cáo tình hình dạy và học hàng ngày về các đ/c chí tổ trưởng.

Trên đây là (Dự thảo) Kế hoạch tổ chức dạy bù Kế hoạch giáo dục năm học khi học sinh nghỉ hè sớm do phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường và bộ phận chuyên môn để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                   

- Phòng GD-ĐT; để b/c
- BGH; để chỉ đạo

- TTr, GV; để thực hiện

- PHHS; để tham gia. góp ý                                        

- Lưu VT.                                                       

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Nga

 

             

 

 

 

Nguồn:Trường TH Thạch Thán Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 786
Năm 2022 : 22.703