Thứ sáu, 09/12/2022 - 23:47|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Chấm điểm phong trào Giáo dục các xã Thị trấn Chấm điểm phong trào Giáo dục các xã Thị trấn 01/01/1970
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 BÁO CÁO 01/01/1970
3 Báo cáo công tác tuyến sinh năm học 2021-2022 BÁO CÁO 01/01/1970
4 Báo cáo sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021-2022 BÁO CÁO SỬ DỤNG SGK LỚP 1 01/01/1970