Thứ sáu, 09/12/2022 - 22:03|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG TRỰC TUYẾN
Ngày bắt đầu: 05/10/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Kế hoạch dạy học internet
Ngày bắt đầu: 05/09/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Ngày bắt đầu: 05/09/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý