Friday, 09/12/2022 - 23:41|
✒🖋HỌC TẬP SÁNG TẠO 👨‍🎓👩‍🎓 RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN 🤸‍♀️⛹️‍♀️ VUI CHƠI LÀNH MẠNH 👩🧑👧👦 XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THÁN🕍

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

 

Thực hiện Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống Covid-19; Công văn số 1405/SGDĐT-CTTT ngày 28/04/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch  Covid-19 trong trường học;

Công văn số 82/PGDĐT ngày 31/3/2020 của Phòng giáo dục huyện Quốc Oai về Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình  trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

Công văn số 30/PGDĐT ngày 31/01/2021 của Phòng giáo dục huyện Quốc Oai về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid-19.

Công văn số 128/GD&ĐT ngày 28/04/2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch  Covid-19 trong trường học;

Trường Tiểu học Thạch Thán lên kế hoạch dạy học qua Internet, trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid-19 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

- Nhà trường: Tiếp tực duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua internet.

- Đối với giáo viên: 100% GV phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: 100% phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên; Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường hỗ trợ việc học tập tại các phòng học của nhà trường có máy tính hoặc được kết nối wifi miễn phí.

- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

Toàn thể HS trường Tiểu học Thạch Thán năm học 2020-2021

2.2. Nội dung

a) Nội dung dạy học

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của chương trình (gọi chung là các môn học bắt buộc): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, lịch sử &Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Thể dục (Giáo dục thể chất lớp 1), Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm.

Môn học tự chọn: Ngoại ngữ lớp 1

- Giao nhiệm vụ học tập để học sinh tự tìm hiểu thêm về tự nhiên và xã hội, kỹ năng sống, thanh lịch văn minh, thiên nhiên và môi trường, truyền thống địa phương, làm việc giúp gia đình,…

b) Thời lượng dạy học

- Tổ chức dạy học môn cơ bản 1 buổi trên ngày, 3 hoặc 4 tiết/ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

- Học tất cả các môn học theo thời khóa biểu chung của nhà trường và thực hiện chương trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

- Bắt đầu dạy học trên internet từ thứ 3 ngày 04/05/2021 đến khi nào có công văn chỉ đạo của cấp trên để học sinh quay trở lại trường học.

*Môn cơ bản:

+ Khối 1, 2, 3: học buổi tối từ 19 giờ 15 phút đến 21 giờ 15 phút

+ Khối 4, 5: học buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

*Môn chuyên biệt dạy theo lịch cụ thể đính kèm.

- Dạy học trên internet bằng phần mềm Zoom, Teams, Google Foms, Zolo, Messenger,…

4. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Dạy học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường. Dạy học theo hướng dẫn của thực hiện điều chỉnh nội dung

dạy học của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT đã ban hành.

- Học liệu bao gồm sách giáo khoa, bài giảng điện tử do GV biên soạn, câu hỏi, bài tập được BGH nhà trường và GV thiết kế để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS; Phát triển được năng lực và phẩm chất của HS.

- Được tổ chuyên môn duyệt, góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

5.2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

- Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh nội dung dạy học theo kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

- Ôn tập cho HS, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Đối với BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet; công bố công khai kế hoạch dạy học và các điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học qua Internet.

- Tập huấn về các phần mềm dạy học trên internet.

- Duyệt công cụ dạy học Internet.

- Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng cần thiết cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về dạy học qua Internet.

- Xây dựng thời khóa biểu, phê duyệt chương trình, kế hoạch dạy học và học liệu được tổ chức dạy học.

- Quản lý chặt chẽ thời gian, nội dung, chất lượng và kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua internet thông qua việc dự giờ và duyệt chương trình, kế hoạch.

- Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học

qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường.

- Phân công cán bộ kĩ thuật kĩ năng về quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.

- Họp trực tuyến để trao đổi, thống nhất chuyên môn trong thời gian nghỉ dịch.

- Tổ chức chuyên đề qua internet cho GV toàn trường.

- Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập qua Interet đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

- Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo: báo cáo tổng hợp kết quả học sinh học tập qua Interet theo yêu cầu; Kế hoạch dạy học qua Internet, và thời khóa biểu của các lớp qua Email; th-qo@hanoiedu.vn.

6.2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy học qua internet.

- Họp chuyên môn theo tổ bằng hình thức trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù

hợp với đối tượng HS, lên phân phối chương trình.

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

6.3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Giáo viên tham gia tập huấn và học tập kĩ năng dạy học trực tuyến. 

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Họp phụ huynh theo lớp để phổ biến chương trình dạy học qua internet bằng hình thức trực tuyến.

- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả. Nộp bài dạy về bộ phận chuyên môn nhà trường duyệt 1 ngày trước khi dạy.

- Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đã giao cho học sinh.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

6.4  Đối với học sinh

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ trên Internet học tập trước khi tham gia khoá học.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

6.5 Đối với phụ huynh học sinh

- Chuẩn bị cho con máy tính, Ipad, điện thoại thông minh có thể kết nối Internet.

- Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh khi học sinh học tập tại nhà.

- Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

- Phản hồi ý kiến với nhà trường, giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

6.6. Đối với tổ kỹ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến

- Đồng chí giáo viên Tin học tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường về việc tổ chức dạy học trên internet.

- Tạo tài khoản cho GV nhà trường; hỗ trợ cho GV trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiên nếu giáo viên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 787
Năm 2022 : 22.704